Dao CNC bào mặt phẳng

Liên hệ
Dao CNC bào mặt phẳng dùng để bào Gỗ , MDF, Meeka, Nhôm, Gỗ cứng…
Thông tin chi tiết

 

Dao CNC bào mặt phẳng

Seri

CED

CEL

SHK

TEECH

OVL         Giá

 

D1ZX617

6

17

6

1

50

 

D1ZX622

6

22

6

1

60

 

D2ZX825

8

25

8

2

65

 

D2ZX1025

10

25

10

2

70

 

D2ZX1225

12

25

12

2

70