Lưỡi cưa vòng cắt gỗ hãng Shoda

Liên hệ
Lưỡi cưa vòng cắt gỗ hãng Shoda chuyên dụng dùng để cắt gỗ với cấu tạo đặc biệt với đường rãnh dao và đường kính mũi dao sắc xảo...
Thông tin chi tiết

Lưỡi cưa vòng cắt gỗ hãng Shoda

Lưỡi cắt thẳng gia công cửa gỗ hãng Shoda

Lưỡi cưa vòng vinyl và acrylic board

 

Seri

Đường kính
mũi dao

Chiều dài
mũi dao

Số rãnh
dao

Báo Giá
(VND)

D-114N

6mm

15mm

1

655,000

 

7mm

17mm

1

655,000

 

8mm

20mm

1

694,000

 

9mm

25mm

1

694,000

 

10mm

30mm

1

706,000

 

11mm

30mm

1

706,000

 

12mm

30mm

1

745,000

 

13mm

30mm

1

855,000

D-114N

6mm

15mm

2

655,000

 

7mm

17mm

2

655,000

 

8mm

25mm

2

694,000

 

9mm

26mm

2

694,000

 

10mm

26mm

2

706,000

 

11mm

26mm

2

706,000

 

12mm

30mm

2

745,000

 

13mm

35mm

2

855,000

 

14mm

35mm

2

882,000

 

15mm

35mm

2

882,000

 

16mm

35mm

2

1,019,000

 

17mm

35mm

2

1,086,000

 

18mm

35mm

2

1,137,000

 

19mm

35mm

2

1,137,000

 

20mm

35mm

2

1,168,000

 

21~25mm

35mm

2

1,254,000

 

26~30mm

35mm

2

1,470,000