Lưỡi cưa vòng cắt tấm nhôm

Liên hệ
Lưỡi cưa vòng hãng shoda này được chuyên dùng cắt tấm nhôm.
Thông tin chi tiết

Lưỡi cưa vòng cắt tấm nhôm

Lưỡi cưa vòng plaster board

Lưỡi cưa vòng vinyl và acrylic board