Mũi dao CNC phay đầu tròn kim cương lung

Liên hệ
Mũi dao CNC phay đầu tròn kim cương lung good for: Diamond rilievo.
Thông tin chi tiết

Mũi phay đầu tròn kim cương lung

PART NO

CED

CEL

SHK

OVL

PRICE

DSJQX0306

3.0

5.0

6

60

 

DSJQX0408

4.0

8.0

6

60

 

DSJQX0610

6.0

10

6

60

 

DSJQX0812

8.0

12

8

80

 

DSJQX1015

10

15

10

100

 

DSJQX1220

12

20

12

100