Dao CNC Shoda Nhật Bản D-314

Liên hệ
Dao CNC Shoda Nhật Bản D-314 chuyên dùng để khắc, cắt và gia công...
Thông tin chi tiết

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-314

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-112

Dao CNC Kim cương- Nhật Bản

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-314 chuyên dùng để khắc, cắt và gia công..

Thông số kỹ thuật Dao CNC Shoda Nhật Bản D-314:

                                                                          (ĐVT: mm)

D

30

35

40

45

50

55

60

L

30

30

35

40

40

40

40

d

12

12

12

12(16)

12(16)

16

16

l

50

50

50

50

50

50

50