Mũi dao CNC cắt đầu mũi vuông

Liên hệ
Mũi dao CNC cắt đầu mũi vuông dùng cho : Acrylic, Máy tính,MDF, nhôm, đồng, gỗ cứng…
Thông tin chi tiết

Mũi dao CNC cắt đầu mũi vuông

PART NO

CED

CEL

SHK

OVL

PRICE

DZHX61X

1.0

0.2-2.0

6

40

 

DZHX61.5X

1.5

0.2-2.0

6

40

 

DZHX62X

2.0

0.2-2.0

6

40

 

DZHX62.5X

2.5

0.2-2.0

6

40

 

DZHX63X

3.0

0.2-2.0

6

40

 

DZHX63.5X

3.5

0.2-2.0

6

40