Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114N

Liên hệ
Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114N chuyên dùng để khắc, gia công...
Thông tin chi tiết

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114N

Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114N chuyên dùng để khắc, gia công...

Thông số kỹ thuật Dao CNC Shoda Nhật Bản D-114N:

 

                                                                                                                                       (ĐVT: mm)

D

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

L

9

12

15

15

17

25

26

26

26

30

35

35

35

35

35

35

35

35

d

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

l

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35