Mẫu CNC đục tượng đá

Liên hệ
Máy CNC Đục Tượng Đá STS4020 là loại máy đục rất đa dạng, có thể đục được các khối tượng có kích thước lớn. Máy có hai đầu, một đầu cưa vòng, một đầu khắc.
Thông tin chi tiết

Mẫu CNC đục tượng đá

Máy CNC đục tượng đá STS4020

Máy CNC Đục Tượng Đá STS4020 là loại máy đục rất đa dạng, có thể đục được các khối tượng có kích thước lớn. Máy có hai đầu, một đầu cưa vòng, một đầu khắc.

 

Sản phẩm liên quan